Motosiklet Ehliyeti

Motosiklet sürebilmek için dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde motosiklet ehliyeti almak kanuni bir zorunluluktur. İnsanlar ilk aşamalarda bunun ehemmiyetini önemsemeden motosiklet satın alırlar. Otomobil sürücü belgeleri oldukları için motosiklet ehliyetine ihtiyaçları olmayacağını sanırlar. 

2918 sayılı Trafik Yasası'na göre A2 sınıfı motosiklet ehliyeti alabilmek için minimum 17 yaşını bitirip 18'den gün almak şarttır. Mevcut yönetmeliğe göre minimum Ortaokul ya da İlköğretim mezunu olmak şarttıt.(2011 sanesine kadar ilkokul mezunları da ehliyet alabilmektedir.A2 sürücü belgesi ile motorlubisiklet,motosiklet ve scooter kullanılabilmektedir.Direk a2 motosiklet ehliyeti alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur. Herhangi bir ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar ise motordan teorik sınav ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

Motosiklet ehliyeti için sınıflar

- Motorlu bisiklet için A1 sınıfı sürücü belgesi
- Motosiklet için A2 sınıfı sürücü belgesi

Motosiklet ehliyeti için yaş şartı

- A1 sınıfı motosiklet ehliyeti için 17 yaş bitmiş olacak
- A2 sınıfı motosiklet ehliyeti için 17 yaş bitmiş olacak

Motosiklet ehliyeti için öğrenim şartı

A1 ve A2 motosiklet ehliyeti almak için sürücülerin ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları,(04/07/2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan kanunla yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile ilkokul mezunları ehliyet alabilmektedirler)

Motosiklet ehliyeti için sağlık şartı

Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre "Sürücü Olur" raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'na sevkeder. Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.

Motosiklet ehliyeti için eğitim ve sınav şartı

- Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları gereklidir.

Motosiklet ehliyeti için hükümlü olmama şartı

- Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

Motosiklet ehliyeti için sürücü kursları tarafından Genelde İstenen Belgeler

- 3 adet vesikalık fotoğraf
- Diploma veya öğrenci belgesi
- Sağlık Raporu
- Savcılık Belgesi

Motosiklet ehliyeti tıpkı araba ehliyeti almak gibidir.Önce sürücü kursuna kaydoluyorsunuz. Daha sonra teorik ve pratik eğitim derslerine katılıyorsunuz.Daha sonra sınavlara giriyorsunuz. Sürücü kursuna müracaat eden kursiyerin hiç ehliyeti yoksa Trafik, İlkyardım ve motor dersinden sınava girer. Geçerse direksiyon sınavına girer. b sınıfı sürücü belgesi veya c-d-e sınıfı sürücü belgesi varsa sadece motor dersinden sınava girerek başarılı olursa direksiyon eğitimini alır ve direksiyon sınavından da geçerse a2 ehliyet almaya hak kazanır. Detaylı bilgi için videoyu izleyin.


Motosiklet Ehliyeti Motosiklet Ehliyeti Reviewed by admin on Mart 20, 2010 Rating: 5

Hiç yorum yok

Yorum göndermek için, yorumlama biçiminden adı/URL yazan yeri seçin.Profili düzenle ekranında Ad yazan kısma adınızı yazıp devam tuşunu tıklayın.Daha sonra yorumunuzu gönderebilirsiniz.