Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nisan, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Güvenli Motosikletler

Güvenli Motosikletler

Periyodik muayene
Aracın güvenli sürüş standartlarındaki sürüş kalitesini devam ettirebilmesi için periyodik bakım ve muayenelerden geçmesi gerekmektedir. Aracın bakım ve muayene eksikliği %5 oranında kazaya sebebiyet veren nedenlerindendir. Periyodik muayeneler, aracın far lambaları, sinyalizasyon ve fren sistemi ile ilgili meydana gelebilecek problemleri kontrol eder sorunları önceden saptayarak güvenliğin sağlanmasına
yardımcı olur.

Görünürlük
Diğer araçların sürücüleri tarafından görünür ve algılanabilir olmak motosiklet sürü-cüsü için hayati önem taşımaktadır. Motosiklet diğer taşıtlara oranla daha küçük bir araç olması sebebiyle bu konuda da daha
dazla hassasiyete ihtiyaç duymaktadır. Görünürlüğü arttırmak için Avrupa’da 2006 yılından beri satışı yapılan araçların far lambaları motorun çalışmasıyla otomatik olarak yanmaktadır.

Frenler
Motosikletlerin fren sistemleri yıllar içerisinde çok önemli bir teknolojik ilerleme kaydetmiştir.  Günümüzün modern motosiklet…

MOTOSİKLET HIZ SINIRI

MOTOSİKLET HIZ SINIRI

Karayolları Trafik Yönetmeliği 100’üncü maddesi ile, ülkemizde motosikletler için hız sınırları yerleşim yeri içinde 50, dışında 70 ve otoyolda 80 km/s olarak belirlenmiştir. Motosikletler, on yıl öncekilere oranla daha
iyi frenlere, daha kararlı bir yapıya, daha iyi yanıt veren bir manevra yeteneğine, daha etkin kontrollere, yorgunluğu azaltan geliştirilmiş bir ergonomiye ve tüm sistemlerde geliştirilmiş bir güvenirliğe sahiptir.
21/10/2004 tarih ve 25620  sayılı Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Araçların  İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” bu gelişme leri dikkate almakta ve L Kategorisi Araçlar
başlığında motosiklet ile ilgili tanımları AB standartlarına  uyumlu olarak tanımlamaktadır.Ancak, 2004 yılında mevzuatımıza dahil edilen bu tanımlar halen trafik mevzuatımızda ele alınmamaktadır. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin bu tanımları içerecek şekilde düzenlenmesi motosiklet sürücülerinin güvenliği için gerekli…

AB'DE MOTOSİKLET EHLİYETİ ALMA YAŞI

AB'DE MOTOSİKLET EHLİYETİ ALMA YAŞI

Motosiklet ehliyeti sahibi olabilmek için yaş ve tecrübeye bağlı olarak çeşitli güçlerde motosiklet kullanma izni tanıyan ve Avrupa Birliği ülkelerinde tasarlanan standartlaşma için önerilen motosiklet alma yaşları aşağıdaki gibidir.

l14 – 16 yaş aralığındaki bir aday 7 saatlik bir eğitim sonrası tabi tutulacağı sınavda başarılı olması halinde en fazla 50 cc motor hacminde ve saatte 45 km’yi geçmeyen hıza sahip ‘Moped’ leri kullanabileceği ‘AM’ sınıfı bir ehliyete sahip olabilecektir.

51 – 125 cc aralığında ve 15 bg motor gücünden küçük bir motosiklet kullanmak için alınması
gereken ‘A1’ sınıfı ehliyet için en az 16 yaşında olmak gerekmektedir. Bu sınıftaki ehliyete erişim
için 15 saatlik bir eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olma şartı aranır.

l35 kW (47 bg) üzeri bir motosiklet kullanabilmek için belirlenmiş en küçük yaş 18’dir. 18 yaşında ve
‘AM’ ya da ‘A1’ sınıfı ehliyete sahip bir kişinin ve 20 saatlik bir eğitim sonrası tabi tutula…

MOTOSİKLET VE KASK KULLANIMI

MOTOSİKLET VE KASK KULLANIMI

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 150’inci maddesinde “motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı” kullanmaları gerektiği ifade edilmektedir. Koruyucu başlık, çok eski yıllarda kullanılmakta olan deri başlıkları ifade etmekte ve günü-
müzde birçok ülkede kullanımı olan “kask” kavramını ifade etmemektedir.

Yönetmeliğin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan ilgili BM-AEK Düzenlemelerine (“İki Veya Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Koruyucu Başlıklar Onayı”) veya TSE tarafından yayımlanan ilgili standarda (ECE R 22 – Şubat 2008) uygun kask kullanımını zorunlu kılması güvenlik için zorunludur.

Doğru giyilmeyen kaskın hiçbir koruyuculuğu olmadığı gerçeğinden hareketle, İtalya’da olduğu gibi “doğru giyilmiş ve bağlanmış ECE-22 onaylı kask kullanmak” benzeri bir ifadenin yönetmelikte yer alması çok önemlidir.Standart kask kullanımının zorunlu hale getirilmesi ile, San…

Çevre Dostu Motosikletler

Çevre Dostu Motosikletler

Türkiye’de toplam enerji tüketimi 1990 yılından 2003 yılına kadarki dönemde %58 oranında artarken, Petrol kökenli yakıt tüketimi bu dönemde %74 oranında artmıştır. Sıvı yakıt tüketimindeki artış beraberinde karbon dioksit emisyonlarındaki artışı da getirmektedir.

Motosikletler, düşük kütleli, daha küçük motor hacimli ve doğası gereği daha az dur kalk yapan araçlar olarak her durumda otomobillere göre daha az karbon salınımı gerçekleştirmektedir. Trafikteki otomobil yoğunluğunun bir kısmının motosiklete dönüşmesi, şehirlerimizdeki kirliliğin azalması konusunda önemli bir adım olacaktır.


Geçtiğimiz on yıl içinde Avrupa’da Euro 3 standardına geçiş ile birlikte, motosikletlerin  çevreye etkisi konusunda önemli yol alındı. Bu geçiş ile birlikte CO ve HC salınımı %94 ve  NOx salınımı %50 oranında azaltıldı. Bundan sonra ise, iki aşamalı bir yol izlenecek.


Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2003 tarihli karar gereğince Euro 3 standardına geçiş tarihi …

ULAŞIM ÇÖZÜMÜ İÇİN MOTOSİKLET

ULAŞIM ÇÖZÜMÜ İÇİN MOTOSİKLET

Artan trafik yoğunluğu, bu yoğunluğun yaşandığı yolları kullananlar için her gün bir kaç saatlerinin uzun trafik kuyruğunda harcanması anlamına geliyor. Bunun kaçınılmaz sonucu ise iş saatlerinden kayıp ve artan maliyetlerdir. Bugün Türkiye’nin bir çok büyük şehri ağır bir trafik sıkışıklığı ve bu sıkışıklığın yarattığı kirlilik sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Trafik sorununa çözüm konusunda, alt yapı projeleri (yol, kavşak, köprü vs.) odak konular olmak üzere pek çok alternatif tartışılıyor.

Toplu taşıma, bisiklet ve yaya trafiği de bu çözümler arasında yer almalıdır. Bisiklet ve yaya ulaşımı en fazla beş kilometrelik düzenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çözüm iken toplu taşıma araçları özellikle şehrin dış bölgelerinde yaşayanlar için oldukça kısıtlı çözümler sunmaktadır.

Diğer yandan, insan hayatının bundan 15-20 yıl öncesine kıyasla çok daha dinamik bir hale gelişi toplu taşıma araçlarının zaman çizelgeleri ile sınırlandırılamayan…