Çevre Dostu Motosikletler

Çevre Dostu Motosikletler

Türkiye’de toplam enerji tüketimi 1990 yılından 2003 yılına kadarki dönemde %58 oranında artarken, Petrol kökenli yakıt tüketimi bu dönemde %74 oranında artmıştır. Sıvı yakıt tüketimindeki artış beraberinde karbon dioksit emisyonlarındaki artışı da getirmektedir.

Motosikletler, düşük kütleli, daha küçük motor hacimli ve doğası gereği daha az dur kalk yapan araçlar olarak her durumda otomobillere göre daha az karbon salınımı gerçekleştirmektedir. Trafikteki otomobil yoğunluğunun bir kısmının motosiklete dönüşmesi, şehirlerimizdeki kirliliğin azalması konusunda önemli bir adım olacaktır.


Geçtiğimiz on yıl içinde Avrupa’da Euro 3 standardına geçiş ile birlikte, motosikletlerin  çevreye etkisi konusunda önemli yol alındı. Bu geçiş ile birlikte CO ve HC salınımı %94 ve  NOx salınımı %50 oranında azaltıldı. Bundan sonra ise, iki aşamalı bir yol izlenecek.


Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2003 tarihli karar gereğince Euro 3 standardına geçiş tarihi 01/01/2010 olarak belirtilmiştir. Fakat stoklarda bulunan Euro  2 standartlarındaki araçlar nedeniyle uygulama 1 yıl ertelenmiştir. Türkiye’de Euro 3  standardına geçiş süreci daha fazla ertelenmeden uygulamaya konmalıdır.

Kyoto Protokolu kapsamında ele alınan hedeflere uygun olarak sera gazları salımının azaltılmasına destek olan ve kentiçi ulaşımda tüm araç kategorilerinden daha düşük  kaynak kullanımı ihtiyacı  gösteren motosikletler için
A3-0150/92 no’lu Trafik Sıkışıklığı ve Kentiçi Ulaşım  konulu Avrupa Parlamentosu İlke Kararında olduğu gibi, çeşitli vergilerden muaf tutulmaları kanun hükmünde yer almalıdır.
Çevre Dostu Motosikletler Çevre Dostu Motosikletler Reviewed by admin on Nisan 09, 2011 Rating: 5

Hiç yorum yok

Yorum göndermek için, yorumlama biçiminden adı/URL yazan yeri seçin.Profili düzenle ekranında Ad yazan kısma adınızı yazıp devam tuşunu tıklayın.Daha sonra yorumunuzu gönderebilirsiniz.