MOTOSİKLET HIZ SINIRI

MOTOSİKLET HIZ SINIRI

Karayolları Trafik Yönetmeliği 100’üncü maddesi ile, ülkemizde motosikletler için hız sınırları yerleşim yeri içinde 50, dışında 70 ve otoyolda 80 km/s olarak belirlenmiştir. Motosikletler, on yıl öncekilere oranla daha
iyi frenlere, daha kararlı bir yapıya, daha iyi yanıt veren bir manevra yeteneğine, daha etkin kontrollere, yorgunluğu azaltan geliştirilmiş bir ergonomiye ve tüm sistemlerde geliştirilmiş bir güvenirliğe sahiptir.
21/10/2004 tarih ve 25620  sayılı Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Araçların  İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” bu gelişme leri dikkate almakta ve L Kategorisi Araçlar
başlığında motosiklet ile ilgili tanımları AB standartlarına  uyumlu olarak tanımlamaktadır.Ancak, 2004 yılında mevzuatımıza dahil edilen bu tanımlar halen trafik mevzuatımızda ele alınmamaktadır. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin bu tanımları içerecek şekilde düzenlenmesi motosiklet sürücülerinin güvenliği için gereklidir. Örneğin, karayollarında uygulanmakta olan ve motosiklet sürücü ve artçıları için hayati risk oluşturan düşük hız sınırlamaları, bu gelişmeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.


TRAFİK MEVZUATI MADDE 100
Madde 100- Karayolları Trafik Kanunu’nda ve Yönetmeliğinde yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki devlet ve il yollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek kayıt ve şartları ile şehiriçi ve şehirlerarası römorksuz taşıt cinsleri için saatteki en çok hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.MOTOSİKLET HIZ SINIRI MOTOSİKLET HIZ SINIRI Reviewed by admin on Nisan 09, 2011 Rating: 5

Hiç yorum yok

Yorum göndermek için, yorumlama biçiminden adı/URL yazan yeri seçin.Profili düzenle ekranında Ad yazan kısma adınızı yazıp devam tuşunu tıklayın.Daha sonra yorumunuzu gönderebilirsiniz.